Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

  • Korupcijas novēršana un apkarošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. turpināt stiprināt Biroja kapacitāti, uzlabojot izmeklēšanas, operatīvās darbības un analītiskās spējas, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus un kontrolējot Politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildi;
  2. izmeklējot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu ar mērķi identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tādējādi mazinot personu motivāciju iesaistīties koruptīvās darbībās;
  3. turpināt virzību uz nepieciešamo pasākumu izstrādi un ieviešanu, lai pārorientētu valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanu un valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu kontroli no ārējās kontroles uz institūcijas iekšējo kontroli;
  4. veidot mērķorientētu apjomīgu sociālo kampaņu, piesaistot jomas profesionāļus, tai skaitā sabiedrisko aktivitāšu veidošanā un Biroja informēšanas instrumentu efektivitātes novērtēšanā un ieteikumu izstrādē to uzlabošanai;
  5. izstrādāt un ieviest tiešsaistes ziņošanas platformu, kurā iesniedzējam un trauksmes cēlējam būs nodrošināta atgriezeniskā saite un anonimitāte.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (fakts)

2021. gada plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

161

171

171

171

Tajā skaitā:

 

 

 

 

 

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

161

171

171

171