Politikas rezultatīvie rādītāji

Kultūras ministrija

Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem (%)

 • 2019 8.1
 • 2024 8.5

Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (skaits tūkst.) 

 • 2020 51.8
 • 2024 68.0

Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 100 iedzīvotājiem 

 • 2020 97
 • 2024 260

Eksporta daļa valsts kopējā kultūras preču apjomā (%) 

 • 2019 1.1
 • 2024 1.6

Iedzīvotāju līdzdalība kultūrā (%)

 • 2020 31
 • 2024 33
Mērķdotācijas pašvaldībām

Dalībnieki mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (skaits tūkst.)

 • 2018 66.2
 • 2024 68.0

Dalībnieki amatiermākslas kolektīvos (skaits tūkst.)

 • 2019 62.4
 • 2024 63.0