Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 22.04.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-349).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulas (ES) 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr.1889/2005 atcelšanu, piemērošanu.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Dokumenti

Uzziņa Likumprojekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.