Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulas (ES) 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr.1889/2005 atcelšanu, piemērošanu.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 18.03.2021. (15.02.2021. termiņa pagarinājums).

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 16.04.2021. (15.02.2021. termiņa pagarinājums).

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.