Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 06.05.2022. iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai MInistru kabineta sēdē (22-TA-1190).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulas (ES) 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr.1889/2005 atcelšanu, piemērošanu.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa Likumprojekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties https://tapportals.mk.gov.lv/
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.