Dokumenta veids

Tiesību akts - likumprojekts.

Aprites stadija

14.09.2021. MK sēdes darba kārtības jautājums. Jautājuma izskatīšana atlikta.

 

2021-TA-2056 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - precizēt Noguldījumu garantiju likuma normas atbilstoši direktīvai 2014/49/ES.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā MInistru kabineta lietu.

Dokumenti

Likumprojekts  Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

A.Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.