Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

 

https://tapportals.mk.gov.lv/ (21-TA-162).

15.04.2021.  (VSS-324).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - radīt alternatīvu modeli nedrošo debitoru parādu atzīšanai nodokļa mērķiem un noteikt nodokļa regulējumu kredītiestādes dibinātai segto obligāciju sabiedrībai atbilstoši Segto obligāciju likumam, kas šobrīd tiek izskatīts Saeimā..

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa   Likumprojekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija Jautājums tiks izskatīts Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultatīvajā padomes sēdē.
Atbildīgā amatpersona

A. Kaļāne, Tiešo nodokļu departamenta direktore.