Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - radīt alternatīvu modeli nedrošo debitoru parādu atzīšanai nodokļa mērķiem un noteikt nodokļa regulējumu kredītiestādes dibinātai segto obligāciju sabiedrībai atbilstoši Segto obligāciju likumam, kas šobrīd tiek izskatīts Saeimā..

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 16.04.2021.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 07.05.2021

Dokumenti

Uzziņa  

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 22.03.2021.
Cita informācija Jautājums tiks izskatīts Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultatīvajā padomes sēdē.
Atbildīgā amatpersona

A. Kaļāne, Tiešo nodokļu departamenta direktore.