Politikas rezultatīvie rādītāji

Zemkopības ministrija

Augošu koku krāja (milj.m3)

  • 2019 682.8
  • 2021 681