Ja mikrouzņēmumam ir darbinieks, darbinieka ienākumus no mikrouzņēmuma apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekiem, kas pieņemti darbā līdz 31.12.2020., līdz 30.06.2021. ir noteikts pārejas periods, skatīt sadaļu “Pārejas noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem 2021.gadā”).