Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšana

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt:

  • vienlaikus ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistra  attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
  • fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskās darbības veicēja statusā, iesniedzot VID pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.

VID, saņemot pieteikumu vai informāciju no Uzņēmumu reģistra, piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu.

Jaunizveidotam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss tiek piemērots no dienas, kad VID ir saņēmis pieteikumu vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu vēlas iegūt jau reģistrēts individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība un fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, tiem līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim VID  ir jāiesniedz pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu tas iegūst ar taksācijas perioda 1.janvāri.

Ja mikrouzņēmums ir pārtraucis gan saimniecisko darbību, gan mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanu, tas saimnieciskās darbības pārtraukšanas gadā un nākamajā gadā nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa zaudēšana

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs sākot ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri nevēlas vairs būt mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, bet vēlas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli vispārīgā kārtībā, mikrouzņēmums iesniedz VID informāciju līdz taksācijas gada 15.decembrim par to, ka, sākot ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri, nebūs mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Mikrouzņēmums  zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu, ja:

  • mikrouzņēmums kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju;
  • mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam visu taksācijas periodu nav apgrozījuma (šo nosacījumu nepiemēro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir reģistrēts pēc taksācijas perioda pirmā ceturkšņa);
  • mikrouzņēmums ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, sākot ar pirmstaksācijas perioda otro ceturksni, un tam nav apgrozījuma pirmstaksācijas periodā un taksācijas periodā.