Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt zemāk minētās personas, ja tās nav reģistrētas pievienotās vērtības nodokļa maksātājas:

  • individuālais komersants,
  • individuālais uzņēmums,
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība,
  • fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.