Lai mikrouzņēmums varētu izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, tam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • paredzamais apgrozījums nepārsniegs PVN reģistrācijas slieksni;
  • mikrouzņēmums nav reģistrēts PVN maksātājs un neplāno kļūt par reģistrētu PVN maksātāju līdz PVN reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.

Ja mikrouzņēmums kļūs vai tam ir jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju saskaņā ar  Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu (gadu).