Mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads.