Lai mazinātu nodokļu slogu un palielinātu reālos ienākumus iedzīvotājiem ar mazākiem ienākumiem par vidējo darba samaksu valstī, no 2021. gada plānotas būtiskas un labvēlīgas izmaiņas – minimālā alga tiks palielināta no 430 eiro līdz 500 eiro mēnesī, savukārt diferencētā neapliekamā minimuma slieksnis tiks paaugstināts no 1200 eiro līdz 1800 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka nodokļu apmērs tiek samazināts tieši tiem, kuriem darba alga ir zem vidējās valstī.

Minimālās algas palielināšana vienmēr tiek sagaidīta ar dalītām jūtām – no vienas puses, ir prieks par algu palielinājumu, bet, no otras, nav īsti skaidrs, ko tas praktiski nozīmē. Tas nozīmē to, ka darba devējiem ir jānodrošina lielāks minimālais ienākumu apjoms saviem darbiniekiem. Minimālās algas celšanu bez piedāvātiem atvieglojumiem darba devēji var uztvert negatīvi. Taču, ja minimālās algas sliekšņa pacelšana tiek ieviesta kopā ar citiem uzlabojumiem nodokļu sistēmā, kā tas ir paredzēts 2021. gadā, ieguvēji ir gan darbinieki, kuriem ”uz rokas” paliek vairāk līdzekļu, gan darba devēji, kuriem samazinās nodokļu apmērs.

Ņemot vērā, ka plānots samazināt arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) apmēru par vienu procentu – 0,5% no uzņēmēju iemaksām un 0,5% no darbinieka iemaksām –, arī uzņēmējiem tiek samazinātas kopējās darbaspēka izmaksas.

Piemēram, ja minimālā alga līdz šim bija 430 eiro, no kuriem daļa tiek iemaksāta VSAOI jeb sevis nodrošināšanai – pensijai, bērna kopšanas pabalstam, bezdarbnieka pabalstam un citām nākotnes apdrošināšanas izmaksām – un daļa tiek iemaksāta iedzīvotāju ienākuma nodoklī, ar ko tiek darbinātas pašvaldības, tad darbiniekam ”uz rokas” paliek aptuveni 360 eiro. Palielinot minimālo algu līdz 500 eiro, darbinieka ienākumi ”uz rokas” kļūst lielāki – tie būtu nedaudz virs 420 eiro.

Attēls
Attēls