Dokumenta veids

Tiesību akts - Ministru kabineta noteikumu projekts.

Aprites stadija

06.07.2021. izskatīts Ministru kabineta sēdē.

10.06.2021. (VSS-546).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - noteikt, ka komersants bez licences degvielas mazumtirdzniecībai saņemšanas ir tiesīgs realizēt no cita komersanta licencē degvielas mazumtirdzniecībai norādītās vietas šajā vietā iegādāto degvielu, ja šī komersanta vārdā un interesēs ar degvielu rīkojas komersants, kas ir saņēmis licenci degvielas mazumtirdzniecībai.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

B.Šmite-Roķe, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece.