Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar Grāmatvedības likumu (Saeimā pieņemts 2021.gada 10.jūnijā) likums “Par grāmatvedību” (turpmāk – Likums) tiek izteikts jaunā redakcijā. Saskaņā ar Grāmatvedības likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) minēto ir paredzēts pārizdot pašlaik uz Likuma pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus, tai skaitā arī Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, kas izdoti saskaņā ar Likuma 15.panta pirmo daļu, aktualizējot tajos iekļauto regulējumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 19.08.2021.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 21.10.2021.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš līdzdalībai - 26.07.2021.

Atbildīgā amatpersona

Daina Robežniece, Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore.