Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Iesniegts Valsts kancelejā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 15.pantā  dots deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus  normu piemērošanai.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

21-TA-1322

Atbildīgā amatpersona

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore Daina Robežniece.

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte Gunta Majevska.