Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - nodrošināt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (redakcijā, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī) normu izpildi un noteiktu kārtību, kādā jāaizpilda gada ienākumu deklarācija profesionāliem sportistiem, saņemot algotā darba ienākumu no profesionālā sporta, saimnieciskās darbības veicējiem, saņemot samaksu par intelektuālo īpašumu,  remigrējušiem diasporas locekļiem, piemērojot ārvalstu pensionāra neapliekamo minimumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā - 04.11.2021. (13.09.2021. termiņa pagarinājums).

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā – 02.12.2021. (13.09.2021. termiņa pagarinājums).

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdzdalības termiņš – 30.08.2021.

Atbildīgā amatpersona

Mārtiņš Kalniņš, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietnieks.