Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

11.07.2022. iesniegts Valsts kancelejā (21-TA-1714).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis -  pilnveidot gada pārskata sagatavošanas kārtības normatīvo regulējumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

 - Stājas spēkā – pieņemšanas datumā, piemērojams darījumiem sākot ar 2023. gadu, bet attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu uzskaiti – sākot ar 2024. gadu.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Valsts kases Pārskatu departamenta direktore Ligita Agleniece.