Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - nodrošināt likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 4. panta 3. punktā noteikto.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 22.11.2021.

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā kā MK lietu – 16.12.2021.

MK noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore I. Komisare.

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta  Pašvaldību finansēšanas nodaļas vecākā eksperte Lāsma Locāne, 67083876, lasma.locane@fm.gov.lv.