Naudas un maksājumu sistēmas jautājumu risināšanai izveidotajā darba grupā darbojas Latvijas Bankas, Valsts kases, Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, VAS "Latvijas Pasts", Latvijas Centrālā depozitārija, kā arī Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvji. Darba grupu vada Latvijas Bankas prezidenta vietnieks. Darba grupa plāno pasākumus skaidras naudas nomaiņai, maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pielāgošanu darbībai eiro vidē, ar eiro ieviešanu saistītos drošības aspektus, kā arī citus jautājumus.

Darba grupa uzrauga šādus ar eiro ieviešanu saistītus jautājumus:

  • Skaidras naudas eiro ieviešana:
    banknošu pasūtīšana, nacionālo eiro monētu kalšana, nepieciešamā skaidras naudas daudzuma plānošana un nodrošināšana, naudas piegādes no kaltuvēm un efektīva sadale dažādiem ekonomikas aģentiem, eiro ieviešanas drošības aspekti u.c. Minēto jautājumu risināšanā Naudas un maksājumu darba grupa cieši sadarbojas arī ar citām Vadības komitejas padotībā esošajām darba grupām;

  • Maksājumu sistēmas (izņemot jautājumus, kas ir pašu kredīstiežu kompetencē):
    Latvijas Bankas, kredītiestāžu un VAS "Latvijas Pasts", u.c. maksājumu sistēmu infrastruktūras pielāgošana eiro ieviešanai, maksājumu karšu norēķinu sistēmas sagatavošana darbam eiro vidē, Latvijas maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu atbilstības nodrošināšana pilnvērtīgai darbībai eiro zonā, kā arī SEPA (vienotā eiro maksājumu telpa - single euro payments area) projekta sekmīgas īstenošanas uzraudzība.

 

03.07.2014. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.329
Par rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu
03.07.2014. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.239
21.05.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.255
Par Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas izveidošanu
21.05.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.255.
06.08.2008. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.919
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005. gada 19.jūlija rīkojumā Nr. 841 „Par Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas izveidošanu”
06.08.2008. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.919
30.11.2007. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1762
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005. gada 19.jūlija rīkojumā Nr. 841 „Par Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas izveidošanu”
30.11.2007. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1762
03.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 219
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.841 "Par Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas izveidošanu"
03.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 219
19.07.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 841
Par Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas izveidošanu
19.07.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 841