Vispārīgā gadījumā - nekustamā īpašuma (zemes, ēku, inženierbūvju) kadastrālā  vērtība.

Lauku zemei (līdz 2025.gadam) – speciālā vērtība, ko Valsts zemes dienests nosaka īpaši nodokļa aprēķināšanas vajadzībām.