Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskā valdījumā vai – likumā noteiktajos gadījumos - lietošanā ir nekustamais īpašums Latvijā.

Likumā ir noteikta speciāla nodokļa maksātāja noteikšanas kārtība attiecībā uz dažādiem valstij vai pašvaldībai piederošiem vai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem.