Nodokļa objekts ir:

  • zeme;
  • ēkas vai to daļas;
  • saimnieciskā darbībā izmantojamās inženierbūves.