No nākamā gada plānots veikt nodokļu izmaiņas, kuru mērķis ir panākt, ka cilvēkiem ”uz rokas” paliek vairāk līdzekļu un reizē tiek nodrošinātas nepieciešamās sociālās garantijas – pensijas, bezdarbnieku pabalsti, bērna kopšanas atvaļinājuma pabalsti utt.

No par darbu saņemtās atlīdzības tiek maksāti darbaspēka nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). VSAOI nākamgad paredzēts samazināt par vienu procentpunktu – noņemot attiecīgi 0,5% darba devēja likmei un 0,5% darba ņēmēja likmei. Tāpat tiks paaugstināts ienākumu slieksnis, līdz kuram piemēro ar IIN neapliekamo minimumu. Pašlaik tas ir 1200 eiro mēnesī, bet nākamajā gadā tas būs 1800 eiro.

Tas nozīmē, ka vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem jeb darbiniekiem ar noslēgtu standarta darba līgumu katru mēnesi no algas tiks aprēķināti mazāki nodokļi. Šāds solis veicinās gan vietēja, gan starptautiska mēroga uzņēmumu konkurētspēju.

2021. gadā plānots palielināt arī minimālo algu no 430 eiro līdz 500 eiro mēnesī, kas ir vēl viens solis cilvēku labklājības un sociālās drošības veicināšanai.

Lai saprastu, cik daudz nozīmē viens procents, ir vērts apskatīt divus piemērus – ja ”uz papīra” jeb bruto tiek saņemta minimālā alga – 500 eiro mēnesī – un ja tiek saņemta alga 1000 eiro mēnesī ”uz papīra”.

Ja persona saņem algu vispārējā nodokļu režīmā, no viņa ienākumiem tiek ieturēts IIN un VSAOI atbilstoši vispārējai likmei, darbinieks ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem – pensijai, bērna kopšanas atvaļinājuma pabalstam, bezdarbnieka pabalstam, invaliditātes pabalstam, darba zaudēšanai nelaimes gadījuma vai invaliditātes dēļ un citām nākotnes apdrošināšanas izmaksām.

2020. gadā VSAOI vispārējā likme bija 35,09%, no kuras darba devēja daļa veidoja 24,09% un darba ņēmēja daļa – 11%. Nākamgad VSAOI vispārējā likme tiek samazināta līdz 34,09%, no kuras darba devēja daļa ir 23,59% un darba ņēmēja daļa – 10,5%.

Apskatīsim faktiskos skaitļus, piemēram, izvēloties 1000 eiro algu ”uz papīra”, kas ir tuvu vidējās algas apmēram valstī. 2020.gadā nodarbinātais ar darba algu 1000 eiro mēnesī ”uz papīra” saņems ”uz rokas” 729,14 eiro mēnesī, bet 2021.gadā – 752,92 eiro mēnesī jeb par 23,78 eiro vairāk nekā 2020. gadā.

Attēls

Neto algu jeb algu ”uz rokas” veido no kopējās summas, kas jums pienākas ”uz papīra”, atņemot VSAOI un IIN.

Attēls