Akcīzes nodokļa atbrīvojumi tiek piemēroti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 16., 17., 18., 19., 20. un 21.pantā noteiktajiem nosacījumiem.