Atbrīvojumi no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā:​

 • par vienu automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš tiek reģistrēts personai ar invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā; 
 • diplomātisko, konsulāro vai starptautisko organizāciju pārstāvji;
 • par operatīvo transportlīdzekli;
 • par transportlīdzekli, kuru noraksta vai arī noraksta vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis bijis apķīlāts;
 • par periodu, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par bezīpašnieka mantu;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis izvests no Latvijas un reģistrēts ārzemēs
 • par laiku no transportlīdzekļa īpašnieka – fiziskas personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim;
 • par transportlīdzekli, kuru noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, pamatojoties uz izpildu dokumentu;
 • par transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;
 • par transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts, kā sporta transportlīdzeklis;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai transportlīdzeklis izslēgts no reģistra;
 • par tādu transportlīdzekli, kas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas;
 • par transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai viņa laulātajam apgādībā ir bērns ar invaliditāti;
 • par transportlīdzekli, kuru maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • par vienu transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.

 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli 50 procentu apmērā maksā par transportlīdzekli, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Iekšlietu ministrijas padotībā esošā iestāde, Aizsardzības ministrijas padotībā esošā iestāde vai Nacionālie bruņotie spēki, pašvaldības policijas iestāde;
 • Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kā arī atzītās akvakultūras saimniecības transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli par kravas automobili maksā 25 procentu apmērā, ja tiek ievēroti likumā noteiktie nosacījumi;
 • Par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskas un juridiskas personas, kuras ir iekļautas Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, un ar tiem veic kravas pašpārvadājumus, atkarībā no likumā noteiktajiem nosacījumiem, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 procentu apmērā.
 • Daudzbērnu ģimene par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 50 procentu apmērā.