Akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, euro

Alkoholiskais dzēriens

01.03. 2018

01.03. 2019

01.03. 2020

01.03. 2021

01.07. 2022

Vīns, par 100 litriem

92

101

106

111

111
Vīns –  patstāvīgais vidējais vīna ražotājs, par 100 hektolitriem vīna vai mazā alkoholisko dzērienu darītava, par 150 hektolitriem vīna - - - - 55,5

Raudzētie dzērieni (līdz 6%),

par 100 litriem

64

Raudzētie dzērieni (virs 6%),

par 100 litriem

92

101

106

111

111

Raudzētie dzērieni - patstāvīgais vidējais raudzēto dzērienu ražotājs, par 1500 hektolitriem raudzēto dzērienu vai mazā alkoholisko dzērienu darītava, par 150 hektolitriem raudzēto dzērienu:

ja absolūtā spirta saturs (līdz 6%) par 100 litriem
- - - - 32
ja absolūtā spirta saturs (virs 6%) par 100 litriem - - - - 55,5

Starpprodukti (līdz 15%),

par 100 litriem

92

101

106

111

111

Starpprodukti (virs 15% un līdz 22%), par 100 litriem

150

168

176

185

185

Starpprodukti - patstāvīgais vidējais starpproduktu ražotājs, par 80 hektolitriem starpproduktu vai mazā alkoholisko dzērienu darītava, par 10 hektolitriem starpproduktu:

ja absolūtā spirta saturs (līdz 15%) par 100 litriem
- - - - 55,5
ja absolūtā spirta saturs (virs 15% un līdz 22%) par 100 litriem - - - - 92,5

Spirts un pārējie alkoholiskie dzērieni,

par 100 litriem absolūta spirta

1670

1840

1564

(01.08.)

1642

1724

1724

Pārējie alkoholiskie dzērienimazā alkoholisko dzērienu darītava, par 100 litriem absolūta spirta

920

782

(01.08.)

821

862

862

Alus (par katru absolūtā spirta tilpumprocentu), par 100 litriem 1

6,8

7,4

7,8

8,2

8,2

Alus – patstāvīgais mazais alus ražotājs

(par katru absolūtā spirta tilpumprocentu), par 100 litriem 1

3,4

3,7

3,9

4,1

4,1

Minimālā likme alum (arī mazo alus darītāju alum), euro par 100 litriem

12,5

13,6

14,4

15,2

15,2

1    Likme alum vai mazās alus darītavas alum, bet ne mazāka kā noteiktā minimālā likme alum

 

  • Akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, euro

 Tabakas izstrādājums

01.07. 2017

01.07. 2018

01.07.2019 -

28.02.2021

01.03. 2021

01.01. 2022

01.01. 2023

CIGARETES:

  - minimālā likme, par 1000 gab.

99

109,2

114,7

121,4

128,4

135,9

  - specifiskā likme, par 1000 gab.

67,0

74,6

78,7

92,5

98

104

  - % no maksimālās mazumtirdzniecības cenas                                  

20% 

15%

 

 Tabakas izstrādājums

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

CIGĀRI un CIGARILLAS, par 1000 gab.

58

73

88

95,2

104,7

115,2

126,7

SMĒĶĒJAMĀ TABAKA (smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita smēķējamā tabaka, par 1 kg

62

66

70

75

80,25

85,9

91,9

TABAKAS LAPAS, par 1 kg

62

66

70

75

80,25

85,9

91,9

KARSĒJAMĀ TABAKA, par 1 kg

62

66

70

75

160

207

218

 

  • Akcīzes nodokļa likmes elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam un tā sagatavošanas sastāvdaļām, kā arī tabakas aizstājējproduktiem, euro

Produkta nosaukums

No 01.07.2016. līdz 31.12.2020.

2021

2022

2023

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums:

  - par 1 ml šķidruma 

0,01

0,12 1

0,16 1

0,20 1

  - par 1 mg nikotīna

0,005

TABAKAS AIZSTĀJĒJPRODUKTI, par 1kg

   -

80

100

120

1   No 2021.gada 1.janvāra tiek mainīta AN likmes struktūra par elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, kā arī tiek noteikts AN elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām (propilēnglikolu, aromatizētāji, augu izcelsmes glicerīnu, nikotīna ekstraktus un citas vielas)

 

Akcīzes nodokļa likmes dabasgāzei, euro

Dabasgāzes izmantošanas veids

Līdz 31.03.2017.,

par 1 000 m3

01.04.

2017.

01.05.

2020.

01.01.

2021.

01.01.

2026

par MWh

Izmantošanai par degvielu

99,6

9,64

9,64

1,91

10,0

Izmantošanai par kurināmo

17,07

1,65

1,65

1,65

 

Izmantošanai par kurināmo:

  • rūpnieciskās un lauksaimniecības ražošanas saistītos procesos

5,65

0,55

0,55

0,55 1

 

  • izmantošanai par kurināmo  lauksaimniecības izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei

 

 

0,55

0,55 1

 

  • izmantošanai par kurināmo  rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei

 

 

0,55

0,55 1

 

1     No 01.08.2021. noteikto akcīzes nodokļa likmi piemēro saskaņā ar likuma “Pa akcīzes nodokli” 15.1 panta ceturtās daļas nosacījumiem

 

 

Akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem, euro

Naftas produkti

2017

2018

2019

2020

2021

Svina nesaturošs BENZĪNS, par 1 000 litriem

436,0

476,0

509,0

Svina saturošs benzīns, par 1 000 litriem

455,32

594,0

Benzīns un etilspirta maisījums, ja absolūtā spirta saturs gala produktā no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma, par 1 000 litriem

131,0

142,8

152,7

360,0

(01.02.)

Dīzeļdegviela (gāzeļļa), petroleja, degvieleļļa, t.sk., dīzeļdegviela un rapšu sēklu eļļas vai no rapšu sēkļu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas sajaukums,  par 1 000 litriem

341,0

372,0

414,0

Naftas gāzes, par 1 000 kg

206,0

244,0

285,0

Naftas gāzes, kuru izmanto par kurināmo,

 par 1 000 kg

0

Degvieleļļa (mazuts), par 1 000 kg

15,65

Dīzeļdegviela, degvieleļļa un petroleja, kuru izmanto kā kurināmo,

par 1 000 litriem

56,91

60,0

(01.07.)

Dīzeļdegviela, degvieleļļa un petroleja, kuru izmanto kā kurināmo ar 5% bio., ja rapšu sēklu eļļas vai no rapšu sēklu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas saturs gala produktā ir vismaz 5 procenti no kopējā produktu daudzuma, par 1000 litriem

21,34

60,0

(01.07.)

Dīzeļdegviela lauksaimniecībai, dārzniecībai, zivsaimniecībai 1, par 1 000  litriem

50,0

55,8
(01.07.)

55,8

62,1

Parafinizētā dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, kuru izmanto par DEGVIELU,

par 1 000 litriem

341,0

372,0

414,0

330,0

(01.02.)

Parafinizētā dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, kuru izmanto par KURINĀMO,

 par 1 000 litriem

21,0

(01.07.)

Biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, kuru izmanto par DEGVIELU, par 1 000 litriem

0

(Rapšu sēklu eļļa, kuru izmanto par degvielu vai kurināmo, un biodīzeļdegviela, ja tā pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas)

330,0

(01.02.)

Biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, kuru izmanto par KURINĀMO, par 1 000 litriem

21,0

(01.07.)

1   Dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) un ja tos izmanto traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei

 

Akcīzes nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai, euro

Preces nosaukums

01.01.

2018.

01.01.

2019.

01.01.

2020.

01.01.

2021.

01.01.

2022.

Bezalkoholiskajiem dzērieniem,

par 100 litriem

7,4

-

Bezalkoholiskajiem dzērieniem, par 100 litriem:

  • ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem

-

-

-

-

7,4

  • ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem

-

-

-

-

14

Kafijai, par 100 kg

142,29