Akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, EUR

Preču nosaukums

No 01.07.2019.

līdz 28.02.2021.

01.03.2021.

01.01.2022.

01.01.2023.

Cigaretes:

minimālais akcīzes nodokļa līmenis par 1000 gab.

114,7

121,4

128,4

135,9

specifiskais (fiksētais) nodoklis par 1000 gab.

78,7

92,5

98

104

procentuālais nodoklis, %

20%

15%

15%

15%

 

Preču nosaukums

01.01.2020.

01.01.2021.

01.01.2022.

01.01.2023.

Cigāri un cigarillas, par 1000 gab.

95,2

104,7

115,2

126,7

Smēķējamā tabaka, par 1000 g:

  smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai

 

75

80,25

85,9

91,9

  cita smēķējamā tabaka

75

80,25

85,9

91,9

Tabakas lapas, par 1000 g

 

75

80,25

85,9

91,9

Karsējamā tabaka, par 1000 g

 

75

160

207

218

 

Akcīzes nodokļa likmes elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam un tā sagatavošanas sastāvdaļām, kā arī tabakas aizstājējproduktiem, EUR

Preču nosaukums

No 01.07.2016.

līdz

31.12.2020.

 

 

01.01.2021.

01.01.2022.

01.01.2023.

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamam

šķidrumam:

par 1 mililitru šķidruma

0,01

-

-

-

par 1 miligramu nikotīna

0,005

-

-

-

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, par 1 mililitru šķidruma

 

 

-

 

0,12

 

0,16

 

0,20

 

Preču nosaukums

01.01.2021.

01.01.2022.

01.01.2023.

Tabakas aizstājējprodukti, par 1000 g

80

100

120

 

Akcīzes nodokļa likmes dabasgāzei, EUR

Preču nosaukums

Līdz 31.03.2017. par 1000 m3

No 01.04.2017. par MWh

01.01.2018. par MWh

No 01.01.2021. līdz 31.12.2025. par MWh

No 01.01.2026. par MWh

Dabasgāze (ja izmanto par kurināmo)

17,07

1,65

1,65

Dabasgāze (ja izmanto par degvielu)

99,60

9,64

9,64

1,91

10

Dabasgāze (ja izmanto par kurināmo rūpnieciskās ražošanas procesos)

5,65

0,55

0,55

0,551

No 01.07.2021. noteikto akcīzes nodokļa likmi piemēro saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 15.1 panta ceturtās daļas nosacījumiem.

 

Akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem, EUR

Preču nosaukums

01.01.2017.

01.01.2018.

01.01.2020.

01.02.2021.

01.07.2021.

Svinu nesaturošs benzīns, par 1000 litriem

436

476

509

 

 

Svinu saturošs benzīns, par 1000 litriem

455,32

594

594

 

 

Dīzeļdegviela (gāzeļļa), petroleja, degvieleļļa, par 1000 litriem

341

372

414

 

 

Benzīna un etilspirta maisījums, ja absolūtā spirta saturs gala produktā no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma, par 1000 litriem

130,8

142,8

152,7

360

 

Dīzeļdegvielas un rapšu sēklu eļļas vai no rapšu sēkļu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas sajaukumam, par 1000 litriem

341

372

414

 

 

Rapšu sēklu eļļa (izmanto par degvielu vai kurināmo) un biodīzeļdegviela, ja tā pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, par 1000 litriem

0

0

0

330

(par degvielu)

 

0 (par kurināmo)

21 (par kurināmo)

Degvieleļļa (mazuts), par 1000 kg

15,65

15,65

15,65

 

 

Naftas gāzes, par 1000 kg

206

244

285

 

 

Naftas gāzes, kuru izmanto par kurināmo, par 1000 kg

0

0

0

 

 

Dīzeļdegviela, degvieleļļa un petroleja, kuru izmanto par kurināmo, par 1000 litriem

56,91

56,91

56,91

 

60

Dīzeļdegviela, degvieleļļa un petroleja, ja rapšu sēklu eļļas vai no rapšu sēklu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas saturs gala produktā ir vismaz 5 procenti no kopējā produktu daudzuma, kuru izmanto par kurināmo, par 1000 litriem

21,34

21,34

21,34

 

Dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) un ja tos izmanto traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, par 1000 litriem

50

55,8

62,1

 

 

Akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, EUR

Preču nosaukums

01.03.2017.

01.03.2018.

2019

01.03.2020.

01.03.2021.

 

 

 

01.03.

01.08.

 

 

Vīns, par 100 litriem

78

92

101

101

106

111

Raudzētie dzērieni (līdz 6%), par 100 litriem

64

64

64

64

64

64

Raudzētie dzērieni (virs 6%), par 100 litriem

78

92

101

101

106

111

Starpprodukti (līdz 15%), par 100 litriem

78

92

101

101

106

111

Starpprodukti (virs 15% un līdz 22%), par 100 litriem

130

150

168

168

176

185

Spirts un pārējie alkoholiskie dzērieni, par 100 litriem absolūta spirta

1450

1670

1840

1564

1642

1724

Pārējie alkoholiskie dzērieni – mazā alkoholisko dzērienu darītava, par 100 litriem absolūta spirta

920

782

821

862

Alus (par katru absolūtā spirta tilpumprocentu), par 100 litriem

4,51

6,83

7,45

7,45

7,87

8,29

Alus – mazā alus darītava (par katru absolūtā spirta tilpumprocentu), par 100 litriem

2,252

3,44

3,76

3,76

3,98

4,110

1ne mazāk kā EUR 8,2 par 100 litriem alus
2mazajām alus darītavām par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 000 hektolitriem, bet ne mazāk kā EUR 8,2 par 100 litriem alus
3ne mazāk kā EUR 12,5 par 100 litriem alus
4mazajām alus darītavām par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 000 hektolitriem, bet ne mazāk kā EUR 12,5 par 100 litriem alus
5ne mazāk kā EUR 13,6 par 100 litriem alus
6mazajām alus darītavām par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 000 hektolitriem, bet ne mazāk kā EUR 13,6 par 100 litriem alus
7ne mazāk kā EUR 14,4 par 100 litriem alus
8mazajām alus darītavām par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 000 hektolitriem, bet ne mazāk kā EUR 14,4 par 100 litriem alus
9 ne mazāk kā EUR 15,2 par 100 litriem
10mazajām alus darītavām par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 000 hektolitriem, bet ne mazāk kā EUR 15,2 par 100 litriem alus

Akcīzes nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai, EUR

Preču nosaukums 01.01.2018. 01.01.2019. 01.01.2020. 01.01.2021. 01.01.2022.
Bezalkoholiskajiem dzērieniem,
par 100 litriem
7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Bezalkoholiskajiem dzērieniem, par 100 litriem:
ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neiesakaitot) uz 100 mililitriem - - - - 7,4
ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem         14
Kafijai, par 100 kg 142,29 142,29 142,29 142,29 142,29