Nodokļu ieņēmumu sadalījums pa budžetiem 2023.gadā

Nodokļa veids

Valsts pamatbudžets

Pašvaldību budžeti

Valsts speciālais budžets

 1. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas1

2,9%

 

97,1%

 1. Pievienotās vērtības nodoklis

100%

   
 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

25%

75%

 
 1. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

100%

   
 1. Akcīzes nodoklis

100%

   
 1. Dabas resursu nodoklis

par dabas resursu ieguvi  vai izmantošanu vai vides piesārņošanu

60%

40%

 

par radioaktīvo vielu izmantošanu

 

100%

 

par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi

 

100%

 

par atkritumu sadedzināšanu, oglekļa dioksīda (CO2) emisijām gaisā, videi kaitīgām precēm, iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem, akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm),  uguņošanas ierīcēm, ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā un par prettiesisku dabas resursu ieguvi un lietošanu

100%

 

 

par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem apglabāšanu3

90%

10%

 

par bīstamo atkritumu un ražošanas atkritumu, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem apglabāšanu

85%

 

15%

 

 

 1. Nekustamā īpašuma nodoklis
 

100%

 
 1. Izložu un azartspēļu nodoklis

no azartspēlēm

95%

5%

 

no azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas

100%

   

no vietējā mēroga izlozēm

 

100%

 

no valsts mēroga izlozēm

100%

 

 

 1. Muitas nodoklis4

100%

   
 1. Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis

100%

   
 1. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

100%

   
 1. Elektroenerģijas nodoklis

100%

   
 1. Mikrouzņēmumu nodoklis5

100%

 

 

 1. Solidaritātes nodoklis, tā sadalījums:

 

1%

veselības aprūpei

100%

 

 

10%

iedzīvotāju ienākuma nodoklim

25%

75%

 

14%

valsts pensijām (nepersonalizēti)

 

 

100%

1       Daļa ieņēmumu tiek ieskaitīti valsts fondēto pensiju shēmā. No 2018.gada valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas daļa 1% apmērā ir maksājums veselības aprūpes finansēšanai, kas tiek ieskaitīts valsts pamatbudžetā, bet pārējais maksājums sociālajai apdrošināšanai valsts speciālajā budžetā

2     No 2023.gada 1.janvāra saskaņā “Dabas resursu nodokļa likumu” 28.panta 4.1daļu sadalījums mainīts no 90% valsts pamatbudžetā uz 85% valsts pamatbudžetā  un no 10% uz 15% tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta atkritumu apglabāšana

4       No muitas nodokļa kopējiem ieņēmumiem 80% tiek ieskaitīti Eiropas Savienības budžetā

5       MUN tiek sadalīts: 80% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 

Avots: FM dati