1. Likums „Par akcīzes nodokli” pieņemts Saeimā 2003.gada 30.oktobrī (stājas spēkā 2004.gada 1.maijā)
 2. Alkoholisko dzērienu aprites likums pieņemts Saeimā 2004.gada 22.aprīlī (stājas spēkā 2004.gada 1.maijā)
 3. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums pieņemts Saeimā 2016.gada 2.aprīlī (stājas spēkā 2016.gada 20.maijā)
 4. Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr.801 „Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum”  
 5. Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”
 6. Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.684 „Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu”
 7. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.300 „Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”
 8. Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.227 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm”
 9. Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”
 10. Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra noteikumi Nr.72 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem
 11. Ministru kabineta 2021.gada 30.novembra noteikumi Nr.774  Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus 
 12. Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.957 „Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība”
 13. Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.784 „Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu,  spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību” 
 14. Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.274 „Kārtība, kādā, aprēķinot akcīzes nodokli naftas produktiem, nosakāms naftas produktu daudzums litros 15 grādu temperatūrā pēc Celsija”
 15. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.908 „Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm”
 16. Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumi Nr.211 „Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība”
 17. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.307 „Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība”
 18. Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.9 Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā"
 19. Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.199 „Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību
 20. Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.136 “Noteikumi par apvienotajām noliktavām