1. Elektroenerģijas nodokļa likums pieņemts Saeimā 2006.gada 19.decembrī (stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī)
  2. Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra noteikumi Nr.52 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība"
  3. Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.820 “Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību