Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums

Ministru kabineta noteikumi:

Speciāla kārtība par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās ir noteikta arī likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.