Datums 27. maijs, 2021
Laiks13.00–14.00
Vieta Attālināti

Finanšu ministrijā attālināti notiks ikgadējā EEZ/Norvēģijas grantu 2014.-2021.gada perioda Gada sanāksme, kurā tiks pārrunāts progress, izaicinājumi un turpmākā rīcība EEZ/Norvēģijas grantu programmu un Divpusējās sadarbības fonda ieviešanā. Gada sanāksmē piedalīsies pārstāvji no Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas vēstniecības Rīgā, Islandes vēstniecības Helsinkos un Finanšu instrumentu biroja Briselē, kā arī programmu apsaimniekotāji, sertifikācijas un revīzijas iestādes, Ārlietu ministrija.