Datums 1. septembris, 2022
Laiks15.00–20.00
Vieta Attālināti
Sieviete strādā pie datora

Notiks Ekonomikas un finanšu komitejas sanāksme, kurā attālināti piedalīsies Valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa un FM pārstāvji. Plānots pārrunāt par aktuālajām ekonomiskajām norisēm un finanšu stabilitāti ES, jo īpaši saistībā ar inflācijas un ģeopolitiskajām norisēm- galvenie riski un iespējamie politikas pasākumi to novēršanai, kā arī par Ukrainu- kara ekonomisko ietekmi un jaunāko informāciju par finansējuma vajadzībām. Tostarp notiks stratēģiskā diskusija par starptautiskiem jautājumiem un gatavošanās neformālajai ES Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmei.