Datums 26. novembris, 2021
Laiks13.00–15.30
Vieta Attālināti

Notiks attālinātā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejas (7AK) sēde (izmantojot MS Teams videokonferences rīku). Apakškomitejas sēdē piedalīsies Vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji.