Datums 26. janvāris, 2023
Laiks10.00–13.10
Vieta ALTUM

Notiks Finanšu ministrijas organizēta pirmā Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas (UK) sēde. Tajā plānots apstiprināt Uzraudzības komitejas un Apakškomitejas reglamentus, projektu iesniegumu atlases metodiku, virkni projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un Izvērtēšanas plānu. Tāpat UK sēdē tiks sniegtas informatīvas prezentācijas par prasībām un nosacījumiem UK dalībniekiem kā valsts amatpersonām un informāciju par 2021.–2027. gada plānošanas perioda plānotajām investīcijām, tai skaitā labklājības jomā, ekonomikas jomā un izglītības un zinātnes jomā. Paredzēts izskatīt arī Administratīvās ceļa kartes pasākumu ieviešanas progresu un jautājumu par Jauno Eiropas “Bauhaus”. Sanāksmē piedalīsies Eiropas Komisijas, Finanšu ministrijas, atbildīgo ministriju, biedrību un nevalstisko organizāciju, kā arī citu ES fondu ieviešanā un vadībā iesaistīto institūciju pārstāvji kā sociālie un sadarbības partneri.