Datums 28. aprīlis, 2022
Laiks14.00–15.00
Vieta Attālināti

Attālināti notiks Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejas sēde. Tajā piedalīsies ES fondu vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji.