Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

De minimis atbalsta uzskaites sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti elektroniskā veidā. De minimis atbalsta pretendents sistēmā var sagatavot veidlapu, iekļaujot tajā informāciju, kas nepieciešama piesakoties de minimis atbalsta pie konkrēta atbalsta sniedzēja saskaņā ar konkrētās de minimis regulas nosacījumiem.

Procesa apraksts

 1. Autentificēšanās un autorizēšanās Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
  De minimis atbalsta pretendents vai de minimis atbalsta saņēmējs de minimis atbalsta uzskaites sistēmai piekļūst, izmantojot VID EDS piedāvāto autentifikācijas un autorizācijas iespēju.

 2. Pārslēgšanās no EDS uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmu
  Lai pārslēgtos no EDS uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmu, lietotājam jāizmanto izvēlnes “De minimis” spiedpoga, kas atrodas navigācijas joslā EDS sākumlapā.

 3. Veidlapas izveide par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai
  Atbalsta pretendents de minimis atbalsta uzskaites sistēmā var izveidot un apstiprināt veidlapu, lai atbalsta sniedzējs varētu izvērtēt atbalsta pretendentam pieejamo de minimis atbalstu līdz de minimis atbalsta regulās noteiktajam limitam. Atbalsta pretendents piesakās atbalstam, iesniedzot pieteikumu atbalsta sniedzējam ārpus sistēmas.
  Atbalsta pretendents sistēmā var arī saglabāt veidlapas melnrakstu, kopēt iepriekš sagatavoto veidlapu un labot vai dzēst veidlapas melnrakstu. Vienlaikus atbalsta pretendents sistēmā var sagatavot veidlapas vai tās melnraksta izdruku (pdf formāts).

Saņemt pakalpojumu