2023.gadam

PFI aprēķins 2023.gadam

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 81 692 732 euro apmērā, tajā skaitā:

1. pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 81 088 436 euro apmērā, tajā skaitā speciālā dotācija 45 213 348 euro apmērā;

2. pašvaldībām par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 7848 euro), kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, 604 296 euro apmērā.

 

Pagaidu budžets 2023.gadam

PFI aprēķins 2023.gadam saskaņā ar pagaidu budžetu

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 81 692 732 euro apmērā, tajā skaitā:

1. pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 81 088 076 euro apmērā, tajā skaitā speciālā dotācija 45 213 348 euro apmērā;

2. pašvaldībām par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 7752 euro), kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, 604 656 euro apmērā.