2023.gadam

PFI aprēķins 2023.gadam

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 81 692 732 euro apmērā, tajā skaitā:

1. pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 81 088 076 euro apmērā, tajā skaitā speciālā dotācija 45 213 348 euro apmērā;

2. pašvaldībām par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 7752 euro), kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, 604 656 euro apmērā.