Finanšu ministrija (turpmāk - FM) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz FM tīmekļvietni - https://www.fm.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

FM tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

Testējot tīmekļvietni ar rīkiem ChromeVox un un Accessibility Insights for Web secināts, ka sadaļā “Vakances” neparādās kļūdas paziņojums, ja saturā netiek atrasts formā ievadītais atslēgvārds, savukārt sadaļā “Aktualitātes” ar tastatūru nav iespējams piekļūt papildu meklēšanas kritērijiem.

Testējot tīmekļvietni ar rīku Wave secināts, ka pāris elementiem ir nepietiekams krāsu kontrasts.

Sadaļā “Aktualitātes” saites nosaukums neatbilst sadaļas nosaukumam.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

FM tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtējums

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar FM rakstot: info@fm.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: info@fm.gov.lv

Tālrunis: +371 67095405

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Komunikācijas departaments”.
E-pasts: info@fm.gov.lv
Tālrunis: 
+371 67095405

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 19.01.2021.

Šis paziņojums atkārtoti tika sagatavots 23.12.2022.