• preču piegāde par atlīdzību;
  • pakalpojumu sniegšana par atlīdzību;
  • preču imports;
  • preču iegāde ES teritorijā, arī reģistrētā PVN maksātāja preču pārvietošana no citas dalībvalsts uz iekšzemi šīs personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai iekšzemē;
  • preču piegāde ES teritorijā, arī reģistrētā PVN maksātāja preču pārvietošana no iekšzemes uz citu dalībvalsti šīs personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai citā dalībvalstī;
  • nereģistrēta PVN maksātāja vai personas, kas nav PVN maksātājs, veiktā jaunu transportlīdzekļu iegāde ES teritorijā.