Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikta gan vispārīgā, gan apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība darījumiem, kas veikti iekšzemē starp reģistrētiem nodokļa maksātājiem.

Shēmās atspoguļots piemērs, kā atšķiras apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība no vispārīgās PVN maksāšanas kārtības, ja iekšzemē tiek veikta preču piegāde (sniegts pakalpojums) starp reģistrētiem nodokļa maksātājiem, pieņemot, ka darījuma vērtība ir 1000 euro un darījumam tiek piemērota PVN likme 21% apmērā.

PVN piemērošanas kārtība

Vispārīgās PVN maksāšanas kārtības gadījumā:

1. preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) izraksta preču vai pakalpojumu saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda:

 • piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtību 1000 euro;
 • PVN likmi 21% apmērā aprēķināto PVN summu 210 euro (t.i., 1000 euro x 21%);
 • iekļauj savā PVN deklarācijā darījuma vērtību 1000 euro un aprēķināto PVN summu kā valsts budžetā maksājamo PVN 210 euro.

2.  preču (pakalpojumu) saņēmējs:

 • samaksā preču piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) PVN rēķinā norādīto atlīdzību un PVN summu 1210 euro (t.i., 1000 euro + 210 euro);
 • ja iegādātās preces (saņemtie pakalpojumi) paredzēti preču vai pakalpojumu saņēmēja ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, iekļauj PVN rēķinā norādīto PVN summu savā PVN deklarācijā kā atskaitāmo priekšnodokli 210 euro.

Piezīme. Vispārīgās PVN maksāšanas kārtības gadījumā preču (pakalpojumu) saņēmējs var nebūt reģistrēts nodokļa maksātājs un tādā gadījumā preču (pakalpojumu) saņēmējam nav priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību.

Apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība piemērojama Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktām preču vai pakalpojumu kategorijām, ja preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) un preču (pakalpojumu) saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji un darījums veikts iekšzemē.

Apgrieztā PVN maksāšanas kārtība

Apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības gadījumā:

1. preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs):

 • izraksta preču (pakalpojumu) saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtību bez PVN 1000 euro un iekļauj atsauci uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma pantu, kas paredz šo PVN piemērošanas kārtību, vai uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu;
 • iekļauj savā PVN deklarācijā darījuma vērtību 1000 euro;

2. preču (pakalpojumu) saņēmējs:

 • samaksā preču piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) PVN rēķinā norādīto preču (pakalpojumu) vērtību 1000 euro;
 • aprēķina atbilstošu PVN summu no PVN rēķinā norādītās darījuma vērtības, piemērojot PVN likmi 210 euro (t.i., 1000 euro x 21%);
 • iekļauj aprēķināto PVN summu savā PVN deklarācijā kā valsts budžetā maksājamo PVN 210 euro;
 • ja iegādātās preces (saņemtie pakalpojumi) paredzēti preču vai pakalpojumu saņēmēja ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, iekļauj aprēķināto PVN summu savā PVN deklarācijā kā atskaitāmo priekšnodokli 210 euro.

Apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību piemēro šādiem darījumiem:

 • kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.pants) – no 1999.gada 1.jūlija;
 • metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.pants) – no 2011.gada 1.oktobra;
 • būvniecības pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pants) – no 2012.gada 1.janvāra;
 • mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.pants) – no 2016.gada 1.aprīļa;
 • graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.2 pants) – no 2016.gada 1.jūlija;
 • neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.3 pants) – no 2017.gada 1.janvāra;
 • spēļu konsoļu piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.1 pants) – no 2018.gada 1.janvāra;
 • melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.4 pants) – no 2019.gada 1.jūlija;
 • metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.4 pants) – no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.jūnijam;
 • būvizstrādājumu piegādei (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pants) – no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim;
 • sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.5 pants) – no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.