Viens kalendāra mēnesis:

  • reģistrētam PVN maksātājam, kurš taksācijas gadā ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā - šāds nodokļa taksācijas periods tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus;
  • reģistrētam PVN maksātājam, kuram veikto ar PVN apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gadā pārsniedz 40 000 euro;
  • reģistrētam PVN maksātājam, kurš veic preču piegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā;
  • reģistrētam PVN maksātājam, kurš sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts;
  • reģistrētam PVN maksātājam, kurš veic preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 8.pantu.
  • PVN grupai;
  • fiskālajam pārstāvim.

Viens kalendāra ceturksnis:

  • pārējos gadījumos, kad persona ir reģistrēta VID PVN maksātāju reģistrā;
  • valsts un pašvaldības iestādei vai pašvaldībai, kas ir reģistrēts PVN maksātājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 58.pantu vienīgi lai saņemtu šā likuma 142.panta ceturtajā daļā minēto būvniecības pakalpojumu.