Centrālās zemes komisijas darbības jomas:

Centrālās zemes komisijas darbības jomas

Centrālās zemes komisijas pasākumi 2017.gadā:

  1. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  2. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

 

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

6

6

6

Tai skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

6

6

6

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 Rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

178

178

178

Ministru kabineta 18.08.2016. sēdes protokols Nr.41, 5§, 22.punkts

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

Kopā

178

178

178

-