Saeimas darbības jomas:

Saeimas darbības jomas

Saeimas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. likumdošanas procesa pilnveidošana:
  • analītiskā dienesta izveidošana;
  • balsošanas sistēmas modernizācijas uzsākšana;
 2. drošības sistēmas uzlabošana:
  • IT drošības sistēmu pilnveidošana;
  • piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana;
  • iekšējā un ārējā perimetra aizsardzības sistēmas uzlabošana;
 3. Latvijas simtgades parlamentārās dimensijas nodrošināšana:
  • pasākumi jauniešu auditorijai;
  • Latvijas vēsturei un attīstībai veltītu konferenču organizēšana;
  • Latgales apvienošanās kongresa 100.gadadienai veltītu pasākumu rīkošana

 

Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā*

661

659

661

661

661

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā*

661

659

661

661

661

*tajā skaitā 100 deputāti

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

22 250

22 250

22 250

MK 18.08.2016. prot Nr.41 5.§ 22.punkts

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Kopā

22 250

22 250

22 250

-