Radio un televīzijas darbības joma:

Radio un televīzijas darbības joma

Radio un televīzijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, t.sk. nodrošināt pašvaldību vēlēšanu un Latvijas simtgades pasākumu atspoguļošanu, LTV režiju modernizāciju;
  2. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbību.

 

Iestādes kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Iestādes kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

18

18

18

18

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

18

18

18

18

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Latgales multimediju studijas darbības nodrošināšana atbilstoši mērķiem, kas definēti Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas plānā periodam līdz 2018.gadam

198 003

198 003

198 003

16.08.2016. MK sēdes protokols Nr.40 59.§ 2.punkts

Reģionālās multimediju studijas nodrošināšana atbilstoši mūsdienu tehniskajām un kvalitātes prasībām satura ražošanai Latvijas Radio programmām un audio/video satura publicēšanai digitālajā vidē. Latvijas Radio auditorijas palielināšana Latgalē, reģiona integrācija Latvijas informatīvajā telpā

Radioprogrammu pārraidīšana (raidstundās)

145

145

145

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

2.

Autortiesību maksājumi kolektīvā pārvaldījuma aģentūrām

100 000

100 000

100 000

16.08.2016. MK sēdes protokols Nr.40 59.§ 2.punkts

 

Nodrošināt nepieciešamos līdzekļus Latvijas Radio multimediālā satura kapacitātes palielināšanas ietekmē pieaugošo autortiesību apmaksu kolektīvā pārvaldījuma aģentūrām (AKKA/LAA, LAIPA) un Latvijas Radio iegūto tiesību atbilstību normatīvo aktu, kas regulē autortiesību jautājumus, prasībām

Tematiskās mūzikas straumes (skaits)

12

12

12

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

3.

Pārklājuma palielināšana LR1, LR3 un LR4

90 680

90 680

90 680

16.08.2016. MK sēdes protokols Nr.40 59.§ 2.punkts

 

Apraides uzlabošana Dundagā, Krāslavā un pierobežas apvidos, kuros netiek nodrošināta kvalitatīva programmu uztveršana.

Sasniegtā aptveršanas zona (% no iedzīvotāju skaita)

99,4

99,4

99,4

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

4.

Vēlēšanu tematikas un to norises atspoguļošana Latvijas radio programmās 2017.–2019.gados

48 000

50 000

50 000

16.08.2016. MK sēdes protokols Nr.40 59.§ 2.punkts

 

Papildu satura veidošana saistībā ar 2017.gada pašvaldību vēlēšanām, 2018.gada Saeimas vēlēšanām un 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Radioprogrammu pārraidīšana (raidstundās)

24

27

20

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

5.

Latvijas Radio Briseles korespondenta darbības nodrošināšanai

50 000

-

-

Priekšlikums Nr.408 2.lasījumam

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

6.

Studiju režijas atjaunošana, vienota aparatūras kompleksa, kas apkalpos vairākus studiju paviljonus, izveide

800 000

250 000

-

16.08.2016. MK sēdes protokols Nr.40 59.§ 2.punkts

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

7.

Olimpisko spēļu raidtiesību iegādei nepieciešamais papildu finansējums

500 000

500 000

500 000

16.08.2016. MK sēdes protokols Nr.40 59.§ 2.punkts

 

Veikt samaksu par licenci Olimpisko spēļu raidtiesību iegādei, lai nodrošinātu būtisku globālo sporta notikumu atspoguļošanu.

Olimpisko spēļu translāciju un raidījumu stundas LTV programmā (raidstundās)

200

200

200

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

8.

Portāla LSM.LV darbības nodrošināšana

60 000

60 000

60 000

16.08.2016. MK sēdes protokols Nr.40 59.§ 2.punkts

Portāla LSM.LV latviešu valodas sadaļas darbības nodrošināšana un bērnu sadaļas attīstība

Mēneša apmeklētāju skaits (7-14 g.v.)

30 000

40 000

50 000

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

9.

Dotācija reģionālo TV (ReTV, TV24) darbības nodrošināšanai

200 000

-

-

Priekšlikums Nr.412 2.lasījumam

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

10. 

Multimediālas mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanai

130 000

-

-

Priekšlikums Nr.417 2.lasījumam

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

Kopā

2 176 683

1 248 683

998 683

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Radio un televīzija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. izslēgta apakšprogramma 03.03.00 “Reģionālās televīzijas”;
  2. izveidota jauna programma 04.00.00 “Komerciālās televīzijas un radio”;
  3. mainīts programmas 02.00.00 nosaukums “Radioprogrammu veidošana un izplatīšana” uz “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana”;
  4. mainīts apakšprogrammas 03.01.00 nosaukums “Programmu sagatavošana un realizācija” uz “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana”.