Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. normatīvā regulējuma atvērta dabasgāzes tirgus apstākļiem sagatavošana un apstiprināšana, un informatīvie pasākumi dabasgāzes lietotājiem par atvērta dabasgāzes tirgus darbības principiem;
  2. tīklu neitralitātes prasību nodrošināšana un paaugstinātu starptautiskās viesabonēšanas tarifu atcelšana Latvijas elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū;
  3. Eiropas Komisijas regulas par pārrobežu pasta paku tirdzniecību prasību nodrošināšana Latvijas pasta pakalpojumu tirgū;
  4. grozījumu sagatavošana Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa metodikā atbilstoši plānotajiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz arī sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu pārskatīšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

132

132

116

116

116

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

132

132

116

116

116