Valsts prezidenta kancelejas darbības joma:

Valsts prezidenta kancelejas darbības joma

Valsts prezidenta kancelejas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. nodrošināt Valsts prezidenta ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta, ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu, reprezentējot valsti starptautiski;
  2. sagatavot Saeimā pieņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu, nodrošināt darbības, kas saistītas ar likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu un likumprojektu izstrādi, un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā;
  3. nodrošināt Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta militārās padomes darbību, ka arī koordinēt sadarbību ar Valsts drošības institūcijām un Nacionālo Bruņoto spēku struktūrvienībām;
  4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
  5. nodrošināt Ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt Valsts apbalvojumu izgatavošanu, kontrolēt to izgatavošanas procesu un glabāt nepiešķirtos valsts apbalvojumus;
  6. turpināt sadarbību ar Latvijas stratēģiskajiem partneriem, stiprinot Latvijas ārējo drošību, kā arī paplašinot Latvijas ekonomiskās attiecības.
  7. pārzināt Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju, padomju un darba grupu lietvedību;
  8. turpināt darbu pie pašvaldību un valsts institūciju vienotas un kvalitatīvas heraldiskās simbolikas izstrādes;
  9. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu.

 

Valsts prezidenta kancelejas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Valsts prezidenta kancelejas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (fakts)

2016. gada
 plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

67

69

69

69

69

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

67

69

69

69

69

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam 

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

 

Pamatojums

 

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Latvijas Valsts Simtgades programma

­-

484 000

­-

MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.punkts un 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 14.punkts

Latvijas Valsts Simtgades svētku pasākumu nodrošināšana

Tiks aptverti un atzīmēti galvenie ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītie notikumi

Pasākumu skaits

­-

12

­-

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

2.

Zemāko mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

2 848

2 848

2 848

MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Kopā

2 848

486 848

2 848

-