Centrālās zemes komisijas darbības jomas:

Centrālās zemes komisijas darbības jomas

Centrālās zemes komisijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

  1. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  2. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

 

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6