Radio un televīzijas darbības joma:

Radio un televīzijas darbības joma

Radio un televīzijas galvenie pasākumi 2018.gadā:

  1. nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, t.sk. nodrošināt Saeimas vēlēšanu un Latvijas simtgades pasākumu atspoguļošanu;
  2. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbību.

Iestādes kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Iestādes kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Latvijas Radio kapacitātes stiprināšana

439 423

439 423

439 423

 

08.09.2017. MK sēdes protokols Nr.44 1.§ 15.punkts

Vidējās amata algas palielināšana darbiniekiem, lai veicinātu Latvijas Radio darbinieku kopējās atlīdzības atbilstību vidējam nozares līmenim

Amata algas vidējais pieaugums (%)

10

10

10

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

2.

Latvijas Televīzijas kapacitātes stiprināšana

360 577

360 577

360 577

 

08.09.2017. MK sēdes protokols Nr.44 1.§ 15.punkts

Palielinātas Latvijas Televīzija personāla izmaksas (tai skaitā štata darbinieku atalgojums) un ar to saistītie nodokļu izdevumi

Personāla izmaksu vidējais pieaugums (%)

3,9

3,9

3,9

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

3.

Bezmaksas virszemes apraidē raidošajām komerctelevīzijām LR simtgades satura veidošanai

200 000

-

-

08.09.2017. MK sēdes protokols Nr.44 1.§ 15.punkts

Sabiedriskā pasūtījuma raidījumu pārraidīšana komerctelevīzijās

Raidījumu pārraidīšana (raidstundu skaits)

60

-

-

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

Kopā

1 000 000

 800 000

800 000

-