Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

Aizsardzības ministrijas darbības jomas

Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

 1. turpināt Ādažu militārās bāzes infrastruktūras attīstītības projektus, lai nodrošinātu NATO kaujas grupas izvietošanai nepieciešamo pastāvīgo infrastruktūru (kazarmas, tehnikas laukumus, administratīvās telpas);
 2. veikt priekšdarbus, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) kaujas gatavības, reaģēšanas un kaujas spēju pārbaudi mācībās “NAMEJS 2018”;
 3. turpināt nodrošināt uzņemošās valsts atbalstu NATO kaujas grupai, stiprināt savstarpējo savietojamību, piedaloties kopīgās militārajās mācībās un vingrinājumos;
 4. stiprināt Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spējas, modernizējot ekipējumu un attīstot reģionāla līmeņa poligonus, kā arī palielināt tās kapacitāti, izveidojot jaunu Zemessardzes bataljona līmeņa vienību Bauskā un NBS apakšvienību Latgalē;
 5. turpināt Zemessardzes bataljonu bāžu un mācību infrastruktūras attīstības projektus (poligona “Lāčusils” un poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu);
 6. īstenot NBS netiešās uguns atbalsta spējas pilnveidošanas darbus, tajā skaitā  2017.gada aprīlī ar Austriju noslēgto trīs līgumu realizāciju par  M109 tipa pašgājējhaubiču  platformu, 120 mm mīnmetēju un mīnmetēju lādiņu iegādi;
 7. turpināt īstenot NBS mehanizācijas projektu, t. sk. attīstīt vietējo industriju Latvijā, lai nodrošinātu bruņutehnikas remontu un uzturēšanu;
 8. turpināt attīstīt pretgaisa aizsardzības spēju, uzlabojot gaisa telpas novērošanas radaru pārklājumu un pretgaisa aizsardzības komandvadības spējas, modernizējot esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas, kā arī iegādājoties raķešu sistēmu “STINGER”;
 9. aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu, atbilstoši tam stiprināt un būtiski attīstīt Valsts aizsardzības mācības priekšmetu;
 10. nodrošināt Latvijas karavīru dalību ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos vismaz 2017. gada līmenī;
 11. turpināt attīstīt kiberdrošības spēju, novērst IT drošības incidentus un pārvarēt to radītās sekas, koordinēt jaunas Kiberdrošības stratēģijas izstrādi un ieviest Tīklu un informācijas drošības direktīvu.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas1

6 678

7 592

8 272

8 750

9 036

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas1

6 674

7 587

 8 272

 8 750

9 036

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

-

-

-

Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits  2016.gadā - 396, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519, 2020.gadā – 549.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalstu pieaugums

847 000

847  000

847 000

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3§ 2.punkts

Sniegt materiālu atbalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku nopelnu novērtējums

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku labklājības uzlabošana (% no Noteikumos apstiprinātās summas)

100

100

100

31.00.00  Militārpersonu pensiju fonds

2.

Atbalsts nevalstiskajām organizācijām

65 000

-

-

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3§ 2.punkts

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saskan ar Aizsardzības ministrijas uzdevumiem

Noslēgti sadarbības līgumi

Noslēgtie sadarbības līgumi piešķirtā finansējuma ietvaros

3

-

-

34.00.00  Jaunsardzes centrs

Kopā

912 000

847 000

847 000

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

            Aizsardzības ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā. 2018.gadā plānots finansējums programmā 38.00.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana”, savukārt netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.07.00 “LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem”.