Centrālās zemes komisijas darbības jomas:

Centrālās zemes komisijas darbības jomas

Centrālās zemes komisijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

  1. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  2. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

 

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6